KOPERASI USAHAWAN GRADUAN PERAK BERHAD

Sejarah Ringkas COGRAD

Koperasi Usahawan Graduan Perak Berhad (COGRAD) telah menjalankan perniagaan secara pemborongan dan peruncitan mengunakan kapasiti pengeluaran produk Ahli bagi tujuan membekalkan produk pada kapasiti yang optimum untuk memenuhi permintaan pasaran domestik

Sepanjang penubuhan koperasi pada tahun 2021, koperasi COGRAD telah memulakan operasi dari sektor pemborongan hingga latihan keusahawanan bagi produk asas kopi, cendawan, dan pokok bidara. Selain itu, pihak koperasi sudah mula menaman pokok, menjual dan memasarkan hasil tanaman khususnya produk berasaskan kopi.

generic
generic
generic

Selamat Datang

COGRAD - TEGUH, MAMPAN DAN DINAMIK

Ke arah Koperasi yang unggul dengan memberikan tumpuan utama kepada kemudahan perkhidmatan berkualiti kepada anggota dan melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti ekonomi selaras dengan pengiktirafan koperasi sebagai sektor ketiga selepas sektor awam dan swasta di dalam memacu pembangunan ekonomi negara.

PRODUK BARANGAN JUALAN

Barang-barang yang tertera dibawah adalah semuanya produk-produk 100% tersendiri daripada ahli-ahli koperasi COGRAD sendiri.

KELEBIHAN MENJADI ANGGOTA COGRAD?

- Dividen Tahunan Fleksibel

- Bantuan Perniagaan

- Potongan Harga Setiap Barangan Koperasi

Syarat Kelayakan Anggota

COGRAD menentukan syarat-syarat anggota baru ahli berdasarkan Undang-undang Kecil Koperasi (UUK) yang sudah dipersetujui.

Soalan Lazim

COGRAD menyediakan platform niaga online untuk membantu usahawan koperasi mengembangkan perniagaan disamping menarik minat pelabur luar untuk menjalinkan kerjasama.